Ressource City

Ressource City består af et partnerskab mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv, Arkitektskolen, DTU, FORCE, Lendager Arkitekter og Maglemølle Erhvervspark A/S

Ressource City vil skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling. En industriklynge, der består af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Ressource City vil give dem praktisk erfaring med indsamling, sortering og genanvendelse af affaldsprodukter, og alle arbejder med at udvikle nye produkter ud af det, som andre betragter som affald – upcycling.

Ambitionen med Ressource City er at gøre en forskel for lokalsamfundet – og for hele landet. Ressource City vil udvikle Næstved til at blive nationalt omdrejningspunkt for en helt ny måde at betragte og anvende affald på.

Læs mere om Ressource City på www.ressourcecity.dk