Vigtigt at vide for chauffører

Når en chauffør afleverer affald på et AffaldPlus’ behandlingsanlæg, skal der for hvert læs indtastes nogle oplysninger om affaldet. De oplysninger som skal indtastes, bruges i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem.

 

Nogle af oplysningerne kan allerede ligge i vejekortet, hvis chaufføren har sådan et, men ofte skal chaufføren selv indtaste dem på vejestanderen.

 

De oplysninger som chaufføren skal kende er følgende:

 

Hvad er det for noget affald?
Chaufføren skal indtaste den fraktion af affald, der er på læsset. I AffaldPlus’ takstblad kan du se en oversigt over de almindeligste fraktioner af affald som de modtager på de forskellige anlæg, samt hvilket varenummer de enkelte fraktioner her.

 

Du kan downloade vejledningen over fraktionerne på engelsk, tysk og polsk her

 

Er affaldsfraktionen ikke på oversigten eller kommer chaufføren i tvivl, kontaktes vægten via telefonen i standeren.

 

Hvem er affaldsprocenten?

Her indtastes P-nummeret på den der har produceret affaldet.

 

P-numre er knyttet til den enkelte adresse, hvor der foregår erhvervsmæssige aktivitet, og hvor der er ansatte. P-numre kan findes i CVR-registreret, hvor man kan søge på virksomhedsnavnet og vælge det P-nummer, der er knyttet til adressen, hvor affaldet er hentet. Du kan ved at klikke her læse mere om CVR-registreret

 

Hvis affaldet er hentet hos en privat kunde, indtastes P-nummeret 01223456789 – så bruger systemet alene kommunekoden som affaldsproducent.

 

Hvis vognmandsfirmaet har kørt affaldet som ”indsamler”, indtastes vognmandsfirmaets eget P-nummer.

 

Det samme gælder, hvis der køres ”eget affald”, det vil sige affald fra egen virksomhed herunder også fx nedrivningsfirmaer, anlægsgartnere og skades-servicefirmaer, hvis de har indgået en aftale med den oprindelige affaldsproducent om at køre affaldet væk.

 

I hvilken kommune er affaldet opstået?  

Her tastes kommunekoden på den kommune, hvor affaldet er opstået. Næstved Kommune har følgende kode: 370

 

En komplet liste med koder for alle landets kommuner findes på www.borger.dk

 

EAK-kode og H- eller E-kode

EAK-koder er sekscifrede koder, der beskriver affaldstype og branchetilhørsforhold mv.

 

H- og E-koder beskriver om affaldet stammer fra husholdninger (private) eller erhverv, og der er knyttet forskellige tal til, afhængig af affaldstypen. Når indsamlere og dem, som ”kører eget affald”, afleverer affald til AffaldPlus, skal det altid registreres med E-kode, da det jo kommer fra en erhvervsvirksomhed.

 

Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over de almindeligt forekommende affaldstyper og deres EAK- og H/E-koder. Du finder listen ved at klikke her.
Husk at når det handler om affald til deponi, er det kun affald med bestemte EAK-koder, der må modtages. Du kan læse mere om, hvad der modtages på AffaldPlus’ miljøanlæg under næste afsnit.

 

Ved aflevering på deponi

Alt affald der afleveres til deponering skal være ledsaget af en deklaration. Du kan læse mere om affaldsdeklarationer og hvordan man får dem her

 

Det er kun affald med bestemte EAK-koder, der må modtages. Du kan læse mere om, hvad der modtages på deponierne (positivlisten) på miljøanlæggenes sider: Faxe Miljøanlæg og Forlev Miljøanlæg. Hvis affaldet ikke er optaget på listen skal AffaldPlus kontaktes på tlf. 5575 0800, hvorefter de i samarbejde med kommunen vil undersøge muligheden for, at affaldet kommer på positivlisten.