Administrationsgebyr

Vi forventer at udsende den årlige opkrævning for administrationsgebyr for erhverv for 2018 i slutningen af oktober 2018. Opkrævningen vil blive sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Gebyret dækker virksomhedens andel af kommunens fælles administrative omkostninger, der ikke har noget med en bestemt ordning at gøre. Det er bl.a. omkostninger til affaldsplanlægning, regulativudarbejdelse og betaling til staten for statslige registre og databaser. Administrationsgebyret er altså ikke en betaling for brug af genbrugspladserne.

Du skal betale et gebyr for hvert P-nummer du har registreret i din virksomhed. Vi bruger de oplysninger du har indberettet til CVR.

I 2018 er beløbet på 392, 86 kr. inkl. moms.

Læs mere i Affaldsbekendtgørelsen §53, 56 og 57.

Hvorfor skal jeg betale administrationsgebyr?

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne opkræve et administrationsgebyr.

Du kan ved at klikke her læse mere i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.