Gebyr og priser

Du kan læse om de aktuelle gebyr og priser i vores takstblad:

Affaldsgebyrer for virksomheder - 2019
Affaldsgebyrer for virksomheder - 2018
Affaldsgebyrer for virksomheder - 2017
Affaldsgebyrer for virksomheder - 2016

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal tilsvarende betale særskilt for dette.

Du kan ved at klikke her læse mere om takster hos AffaldPlus

Hvis du bruger andre anlæg end disse, kan du finde priser og gebyr på virksomhedens egen hjemmeside.