Gebyr og priser

Alle virksomheder skal betale et administrationsgebyr, som går til at dække virksomhedernes andel af de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet. Det kan fx være affaldsplanlægning, regulativudarbejdelse og udgifter til staten for statslige registre og databaser.

Gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen, da det er fastsat som et gennemsnitsgebyr.

Du kan læse om de aktuelle gebyr og priser i vores takstblad:

Affaldsgebyrer for virksomheder - 2019
Affaldsgebyrer for virksomheder - 2018
Affaldsgebyrer for virksomheder - 2017
Affaldsgebyrer for virksomheder - 2016

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal tilsvarende betale særskilt for dette.

Du kan ved at klikke her læse mere om takster hos AffaldPlus

Hvis du bruger andre anlæg end disse, kan du finde priser og gebyr på virksomhedens egen hjemmeside.