Fritagelse for administrationsgebyr

Hvis du bruger en eller flere af kommunens affaldsordninger, kan du ikke blive fritaget for at betale gebyret.
Bruger du ikke kommunens affaldsordninger, kan du blive fritaget for at betale gebyret, hvis din virksomhed opfylder en af følgende betingelser:

• Virksomheden er fejlregistreret i CVR-registret.
• Virksomheden havde en omsætning eller lønsum på under 300.000 kr. i 2015.
• Virksomheden er opstartet i 2016, samt 1. januar 2017, og havde/forventer en omsætning under 300.000 kr. i 2016 eller 2017.

Du kan ved at klikke her søge om fritagelse på Virk.dk.
Du skal bruge dit nøglekort når du logger ind.

En fritagelse gælder for et år ad gangen.
Der kan ikke opnås fritagelse med henvisning til at virksomheden ikke producerer affald.

Der skal betales administrationsgebyr, selvom virksomheden ophører i løbet af 2017.

Der skal også betales administrationsgebyr for 2017, selvom der i løbet af året sker ændringer i virksomhedens antal ansatte, virksomhedsformen eller branchekoden, samt hvis virksomheden fraflytter kommunen.

Du skal bruge dit CVR-nummer og dit p-nummer.
Vi skal have din ansøgning senest den 1.12.2017

Du kan ved at klikke her læse mere i Affaldsbekendtgørelsen § 60. 

Formularer og links

Du skal i forbindelse med din ansøgning om fritagelse for administrationsgebyr udfylde denne erklæring, som omhandler oplysning om lønsum eller omsætning:
Tro og love 2017

Retningslinjerne for fritagelse er udarbejdet i samarbejde med Slagelse Kommune, Ringsted Kommune, Vordingborg Kommune og Faxe Kommune.

Du kan ved at klikke her læse administrationsgrundlaget for fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr 

Du kan ved at klikke her læse den politiske behandling af administrationsgrundlaget
Administrationsgebyret er godkendt i Teknisk Udvalg den 06-06-2016 og i Byrådet den 28-06-2016.

Du kan læse mere om administrationsgebyret og lovgivningen bag i Affaldsbekendtgørelsen

Du kan i Affaldsbekendtgørelsen bilag 8 finde brancekoder på virksomheder, der kan blive fritaget for administrationsgebyret.

Du kan i Affaldsbekendtgørelsen bilag 9 læse om virksomhedstyper, der kan blive fritaget for administrationsgebyret.